Cwestiynau Cyffredin

Sylwch nad oes unrhyw ap i’w lawrlwytho ar gael o siop. Cifrestrwch a dechrau defnyddio ein gwefryddion ar unwaith.

Ar ôl cofrestru gallwch ddechrau gwefru trwy ddilyn y camau hawdd hyn….

 1. Mewngofnodwch i'ch cyfrif
 2. Tapiwch ar Dechrau Gwerfu (cofiwch alluogi gosodiadau lleoliad)
 3. Tapiwch ar y pwynt gwefru a fynnwch
 4. Sicrhewch y cysylltwyd eich cerbyd â’r pwynt gwefru cyntaf
 5. Tapiwch y gwyrdd Gwefru botwm, ac yna’r botwm Cadarnhau mawr gwyrdd
 6. Bydd gwefru’n dechrau
 7. Edrychwch ar y dangosydd gwefru ar eich cerbyd cyn ymadael, i sicrhau ei fod yn gwefru.

Cofrestrwch a chwblhewch yr holl fanylion cofrestru

 • I ddechrau gwefru, tapiwch ar Dechrau Gwefru o’r brif ddewislen (cofiwch alluogi gosodiadau lleoliad)
 • Tapiwch ar y pwynt gwefru a fynnwch
 • Sicrhewch y cysylltwyd eich cerbyd â’r pwynt gwefru cyntaf
 • Tapiwch y gwyrdd Botwm gwefru, ac yna’r gwyrdd mawr botwm Cadarnhau
 • Bydd gwefru’n dechrau
 • Edrychwch ar y dangosydd gwefru ar eich cerbyd cyn ymadael, i sicrhau ei fod yn gwefru
 • Fel arall, gallwch ychwanegu cerdyn RFID at eich cyfrif
  1. Rhaid i chi fod o fewn 100m i wefrydd
  2. Agor gwefan symudol
  3. Cliciwch Fy Nghyfrif a dewis Cofrestru (dan gerdyn RFID)
  4. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin

I archebu cerdyn RFID mewngofnodwch i’ch cyfrif:

 1. Dewiswch Fy Nghyfrif o’r brif ddewislen
 2. Ewch i Cerdyn RFID
 3. Tapiwch ar Prynu (Cerdyn Newydd)
 4. Tapiwch Prynu cerdyn RFID
Cofiwch ganiatáu hyd at 5 diwrnod gwaith i’ch cerdyn gyrraedd yn y post

Gallwch gofrestru unrhyw gerdyn RFID presennol ar y rhwydwaith. I gofrestru cerdyn, ewch â’ch cerdyn i’ch gwefrydd rhwydwaith agosaf a dilyn y cyfarwyddiadau isod…

 1. Mewngofnodi i’ch cyfrif
 2. Dewiswch Fy Nghyfrif o’r brif ddewislen
 3. Ewch i Cerdyn RFID
 4. Tapiwch ar Cofrestru
 5. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin
Nawr gallwch ddechrau defnyddio eich cerdyn RFID yn holl bwyntiau gwefru rhwydwaith.

Cofiwch alluogi eich gwasanaethau lleoli cyn ceisio defnyddio’r map trwy:

 1. Ewch ymlaen i gosodiadau ar eich iPhone
 2. Dewiswch preifatrwydd
 3. Dewiswch gwasanaethau lleoli
 4. Ewch i Safari a newidiwch yr opsiwn o "byth" i "wrth ddefnyddio'r ap"

Cysylltwch â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid dragonchargingsupport@silverstonege.com neu 01834 474 490

Gwiriwch:

 • Mae credyd neu ychwanegu diofyn wedi’i alluogi ar eich cyfrif
 • Os ydych yn defnyddio cerdyn RFID gwelwch ei fod wedi’i gofrestru i’ch cyfrif
 • Mae eich cerbyd wedi’i ddiffodd ac mewn modd parcio
 • Mae goleuadau gwyrdd ar y pwynt gwefru – os oes 2 olau coch ar y gwefrydd, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i ailosod y pwynt gwefru. Mae hyn yn berthnasol i Wefryddion Cyflym yn unig
 • Clowyd y cebl yn bendant i’ch cerbyd
 • Os ydych yn defnyddio gwefan symudol cofiwch ddewis y cysylltwr cywir
 • Os ydych yn dal yn methu cychwyn tâl, cysylltwch â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid ymlaen dragonchargingsupport@silverstonege.com neu 01834 474 490

Os na allwch ryddhau’r cebl ar ddiwedd sesiwn wefru, arhoswch hyd at 1 funud rhag ofn bod y pwynt gwefru’n gorfod ‘amseru’ ar ôl i’r sesiwn ddod i ben. Os ydych yn dal i fethu rhyddhau’r cebl:

 • Gwasgu’r botwm alldaflu ar ffob allwedd y cerbyd i ryddhau’r ceblau AC
 • Datgysylltu’r cebl o’r cerbyd os gallwch, cloi a datgloi’r drws ac yna ailgysylltu’r cebl â’r cerbyd.
 • Ailddechrau’r sesiwn wefru, gadael iddi redeg am o leiaf 2 funud yna’i darfod a cheisio tynnu’r cebl
 • Os yw'r uchod yn methu cysylltwch â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid ymlaen dragonchargingsupport@silverstonege.com neu 01834 474 490

Sicrhewch fod y cyfeiriad e-bost a roddwyd gennych yn cyfateb i’r cyfeiriad e-bost a gofrestrwyd ar eich cyfrif a’r cyfrinair yn gywir. Os yw’r cyfrinair yn anghywir, cliciwch y wedi anghofio’r cyfrinair ddolen ac fe gewch e-bost ailosod cyfrinair.

Os yw'r uchod yn methu cysylltwch â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid ymlaen dragonchargingsupport@silverstonege.com neu 01834 474 490<

Sicrhewch eich bod wedi mewngofnodi i’ch cyfrif:

 1. Dewiswch Fy Nghyfrif o’r brif ddewislen
 2. Ewch i Amdanoch Chi a chlicio ar Golygu, i ddiweddaru eich manylion
 3. Os hoffech ddiweddaru eich cyfeiriad e-bost, cysylltwch â ni, ac fe newidiwn ef i chi

Gellir gweithredu ffi am gyfnod rhy hir pan fydd eich cerbyd wedi'i gysylltu dros gyfnod penodol o amser, ac yna ar gyfer pob cyfnod dilynol. Gweler y wybodaeth ar y map am fwy o fanylion.

Nid oes tâl goraros ar y rhan fwyaf o’n pwyntiau gwefru cyflym ond dylech weld y wybodaeth am y pwyntiau gwefru ar ein map ac ar bwyntiau gwefru unigol i gael manylion penodol.

Mae’r tâl goraros yn bodoli’n unig i sicrhau bod y pwynt gwefru ar gael i’r cwsmer nesaf unwaith y byddwch wedi gorffen gwefru.

Mae ein pwyntiau gwefru’n aml ar safleoedd ‘lletya’ (fel meysydd parcio cynghorau). Y lletywr sy’n penderfynu a oes angen talu am barcio wrth wefru. Bydd perchenogion y rhan fwyaf o safleoedd yn rhoi parcio di-dâl i chi, ond mae’n bwysig iawn darllen arwyddion y safle i sicrhau eich bod yn deall eu polisi.

Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb os cewch hysbysiad tâl cosb am beidio â thalu taliadau parcio.

Efallai bydd Taliadau Goraros yn berthnasol os ydych yn gwefru dros gyfnod penodol.

Nid oes tâl goraros ar y rhan fwyaf o’n pwyntiau gwefru cyflym. Fodd bynnag, gwelwch y wybodaeth am y pwyntiau gwefru ar ein map ac ar bwyntiau gwefru unigol i gael manylion penodol.